Χρονολογία: 
1984

Δημιουργούνται τρία Τμήματα:

- Οικονομικών Επιστημών
- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Στατιστικής και Πληροφορικής