Χρονολογία: 
1996

 Ιδρύονται τα πρώτα Ερευνητικά Εργαστήρια:

- Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων 
- Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων
- Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών