Χρονολογία: 
1989

Δημιουργούνται τα έξι Τμήματα:

- Οικονομικής Επιστήμης
- Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Στατιστικής
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
- Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ