Χρονολογία: 
1935

Αναστάσιος Σπουργίτης: ο πρώτος Πρύτανης (1935-1937)