Χρονολογία: 
1978

Οργανώνονται και λειτουργούν για πρώτη φορά στη χώρα μεταπτυχιακές σπουδές από το Οικονομικό Τμήμα, διάρκειας δύο ετών.