Χρονολογία: 
1984

Ιδρύεται το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.