Χρονολογία: 
2015

Δημοσιεύεται το πρώτο τεύχος της εφημερίδας του Πανεπιστημίου “ΟΠΑ News”.