Χρονολογία: 
1920

Στο πρώτο έτος λειτουργίας του Ιδρύματος εγγράφονται 170 φοιτητές.