Χρονολογία: 
1921

Εγγράφονται οι πρώτες φοιτήτριες, οι αδελφές Καίτη και Σοφία Αγγελοπούλου, μοναδικές γυναίκες έως και την αποφοίτησή τους το 1925.