Χρονολογία: 
1921

Ιδρύεται ο Σύλλογος Σπουδαστών με σκοπό την «ηθική και πνευματική προαγωγή των μελών του».