Χρονολογία: 
1983

Συστήνεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), στο πλαίσιο του οποίου ιδρύεται το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.