Χρονολογία: 
1999

Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής