Χρονολογία: 
1995

Δημιουργείται το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων