Χρονολογία: 
1923

Η Σχολή εγκαθίσταται προσωρινά στο κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία Ρουσόπουλου, στην Πλατεία Κάνιγγος.