Χρονολογία: 
1961

Ιδρύεται το "Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων".