Χρονολογία: 
2008

Εγκρίνεται από την ινδική κυβέρνηση και προκηρύσσεται Έδρα Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στο ΟΠΑ.