Χρονολογία: 
1992

Λειτουργεί για πρώτη φορά το Γραφείο Απασχόλησης Φοιτητών και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων.