Χρονολογία: 
1921

Νικόλαος Γουναράκης, ο πρώτος Διευθυντής (1921-1923)