Χρονολογία: 
1997

Ξεκινά η συστηματική ανταλλαγή φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  89 φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθούν μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.