Χρονολογία: 
1988

Τα εγκαίνια της πτέρυγας Δεριγνύ