Χρονολογία: 
2016

Θεσμοθετείται το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (eLearning).