Χρονολογία: 
1963

Ο διαχωρισμός των σπουδών στις κατευθύνσεις Οικονομικές Επιστήμες και Εμπορικές Επιστήμες ξεκινά από το τρίτο έτος.