Χρονολογία: 
1973

Καθιερώνονται δύο ειδικεύσεις στα προγράμματα Γ΄ και Δ΄ έτους σπουδών: στη Στατιστική (Οικονομικό Τμήμα) και στη Λογιστική (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων).