Χρονολογία: 
2013

Δημιουργείται το “Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς ΟΠΑ” με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής δράσης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.