Χρονολογία: 
2000

Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.