Χρονολογία: 
2009

Δημιουργείται η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ), που περιλαμβάνει:
- Το Γραφείο Διασύνδεσης
- Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
- Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)