Χρονολογία: 
1939

Η ΑΣΟΕΕ υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ και τοποθετείται ιεραρχικά μετά το τελευταίο.