Χρονολογία: 
2014

Δημιουργείται το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Centre for Entrepreneurship and Innovation – ACEin)