Το όραμα του Γρηγορίου Μαρασλή

Γνωρίζατε ότι ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής (1831-1907) ήταν ο γιος του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή (1780-1851), ο οποίος μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και διέθεσε το σπίτι του στην Οδησσό για τις συγκεντρώσεις των Φιλικών.  Στο σπίτι αυτό σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας.

Είναι αυτός που το 1903 δωρίζει το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα της "Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας".