Οι πρώτοι διδάκτορες: Αθανάσιος Σμπαρούνης

Το 1928 ο Αθανάσιος Σμπαρούνης αναγορεύεται διδάκτορας της Σχολής. Το θέμα της διατριβής του «Περί της φορολογίας καθαρών προσόδων».  Το 1943, θα εκλεγεί τακτικός καθηγητής Δημόσιας Οικονομίας και Δημοσιονομικής Νομοθεσίας. Διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών και Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μαζί με τον Κυριάκο Βαρβαρέσο (Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επί κεφαλής) και τον Αλέξανδρο Αργυρόπουλο (Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών) ορίστηκαν από την εξόριστη κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου στο Κάιρο, να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Νομισματική και Δημοσιονομική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Μπρέττον Γουντς (1-22 Ιουλίου 1944) κατά την οποία συμφωνήθηκε το σύστημα σταθερών ισοτιμιών, και αποφασίστηκε η ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

 

Στη φωτογραφία:  Α. Παπανδρέου, Κ. Βαρβαρέσος, Α. Σμπαρούνης