Οι πρώτες φοιτήτριες

Το 1921 εγγράφονται στη Σχολή οι πρώτες φοιτήτριες, οι αδελφές Καίτη και Σοφία Αγγελοπούλου κόρες δικηγόρου από την Πάτρα, μοναδικές γυναίκες έως και την αποφοίτησή τους το 1925.