Οι πρώτοι διδάκτορες: Άγγελος Αγγελόπουλος

Ο πρώτος διδάκτορας του ΟΠΑ αναγορεύεται το 1927 και είναι ο Άγγελος Αγγελόπουλος, Οικονομολόγος και Ακαδημαϊκός. Ο τίτλος της διατριβής του «Αι Ανώνυμοι Εταιρείαι από οικονομικής και δημοσιονομικής απόψεως». Τακτικός καθηγητής στη Νομική Σχολή, ανέλαβε Υφυπουργός Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (1944) και Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (1974-1979).

Ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμματισμού, η οποία κατήρτισε το «πρώτο δεκαετές οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος 1961-1970». Διακρίθηκε, επίσης, για το πλούσιο συγγραφικό του έργο ενώ υπήρξε ιδρυτής του περιοδικού  “Νέα Οικονομία”  (1946-1967).