Το Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων

Το 1961 ιδρύεται στην ΑΣΟΕΕ το Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων, με σκοπό την μεταπτυχιακή ειδίκευση πτυχιούχων ανωτάτων σχολών στη διοικητική των επιχειρήσεων. 

Στο Ινστιτούτο γίνονταν δεκτοί πτυχιούχοι της ΑΣΟΕΕ, Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πτυχιούχοι ισότιμων σχολών του εξωτερικού και όσοι ολοκλήρωναν με επιτυχία το προπαρασκευαστικό έτος σπουδών, το οποίο απευθυνόταν σε πτυχιούχους άλλων σχολών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλάμβανε μαθήματα όπως Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοδοτική Λειτουργία και Προγραμματισμός, Διοίκηση και Οργάνωση, Marketing, Διεύθυνση και Έλεγχος Παραγωγής, Πολιτική Οικονομία, Λογιστική, Στατιστική των Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Φορολογική Νομοθεσία.

Στο Ινστιτούτο δίδασκαν καθηγητές της ΑΣΟΕΕ και άλλων πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο τίτλος σπουδών του ήταν το Δίπλωμα Εξειδικεύσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων.

Το Ινστιτούτο λειτούργησε για περίπου δεκαπέντε χρόνια και είχε εκατοντάδες αποφοίτους.