Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ

Η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι η αρχαιότερη οικονομική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην Ελλάδα.

Οργανώνεται επίσημα το 1928, όμως στην πραγματικότητα η λειτουργία της ξεκινά με την ίδρυση της Σχολής από το 1920.

 

1930:  Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο