Η ίδρυση της AIESEC Ελλάδας

 

Το 1956 ιδρύεται με έδρα την Αθήνα, η “Ένωση Διεθνών Σχέσεων των Σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών”, ως τοπική επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Σπουδαστών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, AIESEC.

Στόχοι της ίδρυσης της ένωσης ήταν: α) η δημιουργία μορφωτικής κοινότητας στην ΑΣΟΕΕ, β) Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων των μελών της με τους φοιτητές του εξωτερικού στο πλαίσιο της AIESEC, γ) η συμβολή στη διεθνή συνεργασία και κατανόηση.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών προβλέπονταν ανταλλαγές φοιτητών, συμμετοχή των μελών σε συνέδρια και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργάνωνε η AIESEC.

Η AIESEC ιδρύθηκε το 1948 και έκτοτε έχει ως στόχο την ειρήνη σε κάθε μορφή της και τη μεγιστοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Για να το πετύχει αυτό, εστιάζει στους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, και στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων σε αυτούς, μέσα από πρακτικές εμπειρίες ανταλλαγής σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Σήμερα, έχει παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές, αριθμεί 40.000 ενεργά μέλη και κάθε χρόνο παρέχει 100.000 διαπολιτισμικές εμπειρίες. Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται με τον ΟΗΕ με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030.