Υπηρεσίες Διαδικτυακής Βοήθειας

1Αιτήσεις / Φόρμες 13. Έκδοση πιστοποιητικών για servers του Πανεπιστημίου
2. Αλλαγή κωδικού (password) 14. Voice Mail
3. Ανάκτηση Κωδικού
(Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, Ομότιμοι, Διοικητικό Προσωπικό)
                
15. Οδηγός χρήσης τηλεφωνικών συσκευών (IP Telephony)
4. Ανάκτηση/Αρχικοποίηση Κωδικού
(Λοιπό προσωπικό)
16. Voice over IP (VOIP)
5. Αλλαγή/Προσθήκη εξωτερικής
διεύθυνσης e-mail
17. Υπηρεσία RSS Feeds
6. Υπηρεσία VPN 18. Δες την Ψηφιακά
7. Οδηγίες για WiFi 19. ADSL Δίοδος
8. Οδηγίες για το Turnitin 20. Antivirus ESET NOD32
9. Οδηγίες για το webmail 21. Υπηρεσία «okeanos»
10. Ρυθμίσεις προγραμμάτων E-Mail 22. Πρόσβαση στα SPAM μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
11. Office 365 / ΔΗΛΟΣ 365  23. Ακαδημαϊκές άδειες για το MATLAB (2016a)
12. Certificates 24. URegister - Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού Καθηγητή και Διοικητικού Υπαλλήλου         
  25. URegister - Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού για Φοιτητές

 


    Change your password Αλλαγή κωδικού (password)

    Forward yor account to another Ρύθμιση προώθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (forward)

    Vacation Ρύθμιση αυτόματης αποστολής μηνύματος σε περίπτωση απουσίας (vacation)

    Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται με ασφαλή σύνδεση.