ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχ/σης
της Περιουσίας του ΟΠΑ
Εκδόσεις ΟΠΑ
Πρόγραμμα
Δια Βίου Μάθησης - Εrasmus
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης II
Περί Ελευθεριών

Πλιάκος, Αστέρης Δ.

ISBN: 960-86157-7-1
Τιμή: 45.00 €
Αριθμός Σελίδων: 342

Έτος έκδοσης 2006

Το παρόν βιβλίο επιδιώκει να καλύψει την ύλη του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήθως τιτλοφορείται ως "Κοινοτικό Ουσιαστικό Δίκαιο". Περιοριζόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα στις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο δίκαιο του ανταγωνισμού, το Κοινοτικό Ουσιαστικό Δίκαιο έχει προ πολλού προσλάβει μια νέα όσο και σημαντική διάσταση, εκείνη των "κοινών πολιτικών". Ως εκ τούτου, η συνολική κάλυψη της ύλης του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί και τη συγγραφή ενός τρίτου βιβλίου, περί πολιτικών.

Το "Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης II, Περί Ελευθεριών", αναλύει σε δύο μέρη τις πέντε κοινοτικές ελευθερίες, που καθοδήγησαν με θαυμαστό τρόπο την πετυχημένη πορεία οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης. Στην ελευθερία του ανταγωνισμού αφιερώθηκε ένα ολόκληρο μέρος, προκειμένου να αναδειχτεί σαφέστερα η υποκατάσταση του ρόλου των κρατών στη λειτουργία της οικονομίας από τον αυτόνομο ρόλο των αγορών. Με λιγότερο θεσμικούς όρους, άλλωστε, θα μπορούσε ο τίτλος του παρόντος να είναι περί αγορών και όχι περί ελευθεριών.

Ο τίτλος αυτός δεν αναιρείται από την αφιέρωση του τρίτου μέρους στην ενιαία τραπεζική αγορά, δεδομένης της τάσης των κοινοτικών ρυθμίσεων να προσλαμβάνουν ολοκληρωτική μορφή, καλύτερα, μορφή συστήματος, που βασίζεται και τροφοδοτείται από τη συστηματική αλληλεπίδραση του συνόλου των κοινοτικών ελευθεριών.

Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34, Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903, Fax: +30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business