Σύντομο Βιογραφικό

ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

CVphotoΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
210-8203 802
evgts@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Η Ευγενία Τσομπανάκη ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών με κατεύθυνση στη Στατιστική και την Επιχειρησιακή Έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με Ειδίκευση στη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι «Επέκταση και Χρήση των Υβριδικών Μοντέλων Λανθανουσών Μεταβλητών σε Δεδομένα με Ελλιπείς Παρατηρήσεις και για την Εύρεση Σημείων Επιρροής».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς: Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Μοντέλα Λανθανουσών Μεταβλητών, Κατηγορικά Δεδομένα, Ελλιπείς Παρατηρήσεις, Σημεία Επιρροής, Εφαρμογές στην Υγεία και τις Κοινωνικές Επιστήμες.


Εκτύπωση Σελίδας