Σύντομο Βιογραφικό

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

CVphotoΕιδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
210-8203 123
melon@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας