Εκλογές Ανάδειξης Πρύτανη

Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 823/17-11-2015 «Διορισμός Πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαδικτυακή συνέντευξη με τον υποψήφιο Πρύτανη Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη

Ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκλογή Προέδρου Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Βιογραφικό σημείωμα Καθηγητή Εμμ. Γιακουμάκη, Υποψήφιου για τις εκλογές της 10ης Νοεμβρίου 2015 για την ανάδειξη Πρύτανη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκήρυξη Εκλογών για το Αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑ (συνεδρίαση 1η/14-10-2015