Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
4 Μαρτίου 2016, 10.00 - 17.00, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Υπεύθυνες Διοργάνωσης
Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ΟΠΑ
Ελένη Σαλαβού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ΟΠΑ

Στόχοι

 • Να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες, αρχές και αξίες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Να συζητηθούν καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα και διεθνώς
 • Να παρουσιαστούν μορφές και δίκτυα υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
 • Να αναπτυχθούν δίκτυα συνεργασιών και υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα

Θεματική Ενότητα 1ου Μέρους

Κοινωνικός Αντίκτυπος Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Ιστορίες Κοινωνικής Καινοτομίας και Ανάπτυξης από την Ελλάδα

 • Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών με Κοινωνικό Αντίκτυπο
Θεματική Ενότητα 2ου Μέρους Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020
 • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Δίκτυα Κοινωνικών Επιχειρηματιών για Κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη
Θεματική Ενότητα 3ου Μέρους
(Ο. Κυριακίδου)
 • Πρωτοβουλίες με Ισχυρό Κοινωνικό Αντίκτυπο: Καινοτομία, Δημιουργία Αξίας και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Μοντέλα Βιώσιμων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Μέτρηση Αξίας
Θεματική Ενότητα 4ου Μέρους
(Ελένη Σαλαβού)
 • Αντιμέτωποι με τις Κοινωνικές Προκλήσεις
  • Κοινωνικά Προβλήματα και Βιώσιμες Ιδέες
  • Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Κίνητρα, Μέσα και Ευκαιρίες
  • Παραδείγματα από το Διεθνές Περιβάλλον

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
Ιωάννα Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η κατανόηση των βασικών λειτουργιών της επιχειρηματικότητας,
 • Η εξέταση της ελληνικής πραγματικότητας καθώς και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κρίση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διάλεξη 1. Τι είναι η επιχειρηματικότητα; Η Επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη.

Διάλεξη 2. Το ελληνικό επιχειρείν: τι μας διδάσκουν οι εμπειρικές έρευνες για το θέμα;

Διάλεξη 3. Ένας πρακτικός οδηγός: Οι τέσσερις βασικοί άξονες για την πετυχημένη διαχείρηση μιας νέας επιχειρηματικής δράσης.

Διάλεξη 4. Συνομιλίες με διακεκριμένους έλληνες επιχειρηματίες για τις αποτυχίες και επιτυχίες τους. Σύνοψη. Η κρίση ως ευκαιρία.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σπ. Λιούκας "Θέματα επιχειρηματικότητας" και επιλεγμένη αρθρογραφία.


Σεμινάρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

25-26 Σεπτεμβρίου 2014, 13.00-17.00, Αίθουσα Δ12 (κτίριο Δεριγνύ 12, 1ος όροφος)

Διδάσκουσες:
Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΟΔΕ
Ελένη Σαλαβού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΟΔΕ

Στόχοι:

 • Να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Να αναλυθούν πτυχές στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Να συζητηθούν παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Πρόγραμμα
Θεματικές Ενότητες 1ης μέρας
(Ο. Κυριακίδου)
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
 • Τρόποι χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων - Η μέτρηση της κοινωνικής επίδρασης - Ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων
Θεματικές Ενότητες 2ης μέρας
(Ε.Σαλαβού)
 • Σχεδιάζοντας τη Νέα Κοινωνική Επιχείρηση: Προσεγγίσεις και Εργαλεία
 • Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Πρακτικές εφαρμογές στο Ελληνικό και στο διεθνές περιβάλλον

Αναφορές σε κοινωνική επιχειρηματικότητα